Informační kampaň k programu Horizont Evropa

informační kampaň k programu Horizont Evropa proběhne ve dnech 8. – 11. 3. 2021 online.  Jednotliví NCP v oblastech své působnosti v několika samostatných blocích detailněji představí nové příležitosti, plánované výzvy a pravidla programu Horizont Evropa. Účastníci se dozvědí, co se očekává v pracovních programech, jaká budou podporovaná témata ve výzvách v roce 2021, jaké […]
Číst zprávu

Export výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Naším cílem je, aby se výsledky státem podpořených projektů výzkumu a vývoje uplatnily na tuzemském trhu i v zahraničí. S touto myšlenkou vznikl společný projekt institucí “Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje”. V tomto projektu skupina expertů cílenou poradenskou podporou pomáhá zajistit komercializaci výsledků výzkumu a inovací vybraných projektů. Tuto službu  poskytujeme zdarma vybraným ukončeným projektům podpořeným státem, které mají komerční […]
Číst zprávu

Europe’s digital decade – 2030 digital targets

Following President von der Leyen’s proposal for a common digital plan towards 2030, this Communication sets out a vision of what a successful digital transformation will mean for Europeans by 2030. This initiative includes: a clear ambition based on common targets digital principles serving people a framework to scale up European strategic capacities via multi-country […]
Číst zprávu

Save the Day – Bioeconomy Innovation Week 3 – 5. Března 2021

The Bioeconomy Innovation Week, a high-level virtual conference organised within the POWER4BIO project, will take place from 3rd to 5th March 2021. The theme of the conference nods to the potential of the bioeconomies in Central and Eastern Europe (CEE) in the light of the new Common Agricultural Policy (CAP), the European Green Deal and […]
Číst zprávu

SP: PRŮMYSL I EXPORT NA ZÁVĚR ROKU ROSTLY

Průmysl i export se ke konci roku snažily vyrovnat jarní ztráty. Ačkoliv se jedná v obou případech o největší propady od roku 2009, výsledky jsou nakonec lepší, než byla původní očekávání. Průmysl v prosinci 2020 vzrostl meziměsíčně o 0,2 %, a dokonce i meziročně o 0,5 %. Zvýšila se hodnota nových zakázek i tržby z průmyslové […]
Číst zprávu

SP ČR: VELKÉ FIRMY JSOU PŘIPRAVENÉ POMOCI STÁTU S VAKCINACÍ. JEJICH LÉKAŘI BY MOHLI NAOČKOVAT PŘES MILION ZAMĚSTNANCŮ

Většina velkých firem má zájem o očkování zaměstnanců podnikovými lékaři. Vyplývá to z rychlého šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle odhadů Svazu průmyslu by závodní lékaři a poskytovatelé zdravotní péče ve velkých firmách mohli naoočkovat až 1,2 milionu zaměstnanců. „Podniky chtějí pomoci státu s očkováním a přispět tak k ukončení epidemie Covid-19. Obvolali jsme přes 30 […]
Číst zprávu

BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace a umělé inteligence, podporuje novou vlnu inovací, která by mohla mít významný dopad na hospodářství a společnosti, od zdravotnictví počínaje,  zemědělství až po výrobu spotřebního zboží a dodávky energie. Tyto inovace mohou zlepšit reakce na globální výzvy společnosti, jak změny klimatu, tak také  pandemie. Mc […]
Číst zprávu

Trendy a megatrendy rozvoje bioekonomiky

Společnost stojí na prahu nového desetiletí třetího tisíciletí, jehož rozvoj bude velmi pravděpodobně silně ovlivněn rozvoje bioekonomiky[1]. Bioekonomika a oběhové hospodářství je  ústředním bodem strategii EU a rovněž transformace k udržitelnému rozvoji. Proto nechala Severská rada ministrů zprávu1 o trendech bioekonomiky pro region Baltského moře[2]. BIoekonomika bude hrát v zelené transformaci významnou roli, protože napomáhá k přechodu […]
Číst zprávu

Evropský klimatický pakt

Pandemie COVID-19 ukázala křehkost společnosti a ekonomiky tváří v tvář systémovým šokům. Změna klimatu a zhoršování životního prostředí jsou šoky objevující  se na celém světě. Jsou stejně naléhavé a ohrožují naše zdraví a dobré životní podmínky. V příštích dvou letech se očekává, že vlády po celém světě utratí přibližně 10 bilionů EUR vypůjčených od budoucích […]
Číst zprávu