InnoCamp 2019: Staň se hrdinou inovací

Manažeři inovací čelí zdrcující výzvě: přicházet “na zavolání” s novými nápady bez rizika. Stoleté podniky se překotně digitalizují a přejímají startupovou kulturu. Jak zvládnout tento imperativ? Jaké dovednosti si osvojit? Jak postavit tým? Co vyvíjet uvnitř a co nakoupit venku? Jak přesvědčit představenstvo? A kde se to dá bezbolestně odzkoušet? InnoCamp byl vytvořen na základě […]
Číst zprávu

Chrání Česko dostatečně svou kritickou infrastrukturu?

Workshop s názvem Pokročilé materiály a technologie pro ochranu a zvýšení bezpečnosti se bude konat dne 5. 6. 2019 v Hotelu Galant v Lednici. Je zaměřený na zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury, obranu a národní bezpečnost. Účastníci se na workshopu seznámí se stavem a možnostmi zvyšování ochrany kritické infrastruktury v České republice. Mezi účastníky by neměla chybět odborná […]
Číst zprávu

Češi vyvinuli chytré prostěradlo

Tým českých inženýrů z VÚB vyvinul nový typ chytré tkaniny s názvem Eltex, k jejíž výrobě využil vlastní typ vodivé hybridní nitě na bázi ultra jemných kovových vláken a „nekonečných“ chemických vláken. „Na globálním trhu jde o unikátní technologii,“ uvedl pro deník E15 ředitel odboru Speciální textilie společnosti VÚB Miroslav Tichý. Na vývoji se vedle VÚB podíleli také výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni a firma […]
Číst zprávu

ZprAVOdaj číslo 16 je na pultech

Nedávno vyšlo nové číslo zprAVOdaje. Hlavní článek je věnován přínosům projektu OP PIK Internacionalizace Platformy AVO. Najdeme v něm také články věnující se inovacím jak z pohledu domácího (Národní inovační strategie), tak mezinárodního (Světový byznys s inovacemi). Další článek se věnuje novým statistickým datům ve výzkumu a vývoji. Ani tentokrát nezůstanou opomenuty úspěchy členů AVO, […]
Číst zprávu

Ozvěny konference Byznys s Inovacemi 2019

V konferenčních prostorech OKsystem se 16. dubna uskutečnila konference Byznys s Inovacemi 2019. U jednoho stolu spolu zasedla šestice odborníků na výzkum, vývoj a inovace a debatovala o aplikovaném výzkumu v České republice. Akce byla jedinečná tím, že se společně sešli zástupci státní správy, akademického prostředí i privátní sféry a také velkým prostorem pro dotazy publika. Prezident AVO […]
Číst zprávu

Nová data o daňové podpoře výzkumu a vývoje v ČR

Český statistický úřad vydal 10. dubna 2019 očekávanou publikaci o financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích v ČR prostřednictvím nepřímé (daňové) veřejné podpory za rok 2017.   Publikace obsahuje v časových řadách údaje o využívání daňové podpory VaV v ČR a ostatních zemích OECD. K dispozici jsou tyto údaje za ČR pak v celé řadě třídění podle sledovaných charakteristik […]
Číst zprávu

Popularizace výsledků vědy a výzkumu

Hlavním cílem projektu, který koordinuje společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko (člen AVO)  je popularizovat vědu a vzdělání v oblasti bioenergetiky. Více informací se dozvíte na stránkách projektu
Číst zprávu

Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti bioenergetiky

AVO bylo zapojeno do tří projektů zaměřených na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje. Dva projekty, které koordinovala společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko (člen AVO), byly zaměřené na oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky. Třetí projekt koordinovalo Centrum výzkumu Řež (člen AVO) a tento projekt propojil jadernou bezpečnost a revitalizaci krajiny.   https://www.youtube.com/watch?v=1FqwDzpsH-A   Výstupem byla […]
Číst zprávu

Byznys s Inovacemi 2019

Asociace výzkumných organizací každoročně připravuje konferenci Byznys s Inovacemi. Ta letošní se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 v konferenčních prostorech OKsystem v Praze Na Pankráci. Přijďte si poslechnout zajímavou panelovou diskuzi o směřování českého aplikovaného výzkumu. Řeč bude o nově připravovaných programech, roli Technologické agentury a jejím vztahu k MPO, příštím období Strukturálních fondů, rezortním hodnocení výzkumu, nové […]
Číst zprávu

Smutná zpráva

S úctou a smutkem v srdci všem sdělujeme, že dne 13. 3. 2019 ve věku 75 let odešel z tohoto světa náš kolega a dlouholetý spolupracovník Ing. Milan Holl, CSc. Poslední rozloučení proběhne v pátek 29. 3. 2019 v 11:40 hodin v Olšanské Ústřední obřadní síni v Praze.
Číst zprávu