Automatizace a digitalizace řízení technologické přípravy výroby

Navrhovaná opatření ve spolupráci s MPO směřují k preventivnímu předcházení a regulaci mezních stavů duševního přetížení i následné penalizaci za nedodržení plánovaných termínů dodávek zejména finálních výrobků určených pro export do EU a NATO v oblasti automatizace a digitalizace předvýrobní fáze. Na základě analýz systémů řízení předvýrobní fáze byl určen Ing. Pavel Votruba k provádění […]
Číst zprávu

European Green Deal

Zvolená předsedkyně Ursula von der Leyen představila svůj tým a novou strukturu příští Evropské komise. Nová Komise bude odrážet priority a ambice stanovené v politických pokynech. Komise je strukturována dle cílů, které stanovila předsedkyně Evropského parlamentu von der Leyen. “Jádrem naší práce je potřeba zabývat se změnami klimatu, technologie a demografie, které mění naše společnosti […]
Číst zprávu

Konzultační den OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace pořádá v pořadí druhý Konzultační den OP PIK, který je určený pro žadatele o podporu, poradenské kanceláře a hospodářské partnery. Konzultační dny budou probíhat pravidelně každý měsíc a budou zaměřeny na problematiku Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, především pak na metodicko-poradenskou činnost, […]
Číst zprávu

AVO dostalo dárek od Mikuláše :-)

I k nám do AVO zavítal Mikuláš a přinesl nám dáreček v podobě schválení projektové žádosti do mezinárodního projektu Boost4BSO v rámci Interreg Central Europe. Těšíme se na zapojení do projektu, který začne v příštím roce!
Číst zprávu

Gratulujume VZLÚ k ocenění v projektu Vizionáři 2019!

Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. získal titul Vizionář 2019 za První českou nanodružici VZLUSAT-1. Porota ocenila technologický přínos projektu v oblasti kosmického výzkumu. Pro cenu z rukou Jana Hanuše si přišel Ing. Vladimír Dániel, vedoucí programu VZLUSAT-1 z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Sdružení CzechInno představilo vítěze projektu Vizionáři 2019. Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem […]
Číst zprávu

WORKSHOP ON APPLICATIONS AND INDUSTRIALISATION WITH FLEXIBLE ELECTRONICS

AMIRES is organizing a WORKSHOP ON APPLICATIONS AND INDUSTRIALISATION WITH FLEXIBLE ELECTRONICS in Prague, Czech Republic on 11th December from 9.30 a.m. – 14.00 p.m. in the framework of InSCOPE and SmartEEs projects which will merge in the SmartEEs2 project. The workshop targets companies willing to use and integrate flexible electronics in existing or new […]
Číst zprávu

CAMPT

Centrum CAMPT je řízené naším členem – Výzkumným ústavem stavebních hmot, a.s. Je zaměřené na oblast zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury, obranu a národní bezpečnost. Sdružuje devět partnerů z akademické i komerční sféry. Více o centru se můžete dozvědět v následujícím videu https://youtu.be/hZxFUtDbek8  
Číst zprávu

Svátek evropské železnice v Praze

Společnost OLTIS Group (člen AVO) připravuje ve dnech 1. – 3. dubna 2020 v Praze 7. ročník mezinárodního fóra a konference železniční dopravy IRFC 2020 pod sloganem „Společně vytvořme železnici nové generace“. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy. Do konce listopadu 2019 využijte zvýhodněnou […]
Číst zprávu

„Novela zákona o pobytu cizinců a možnosti využití nových vládních programů ekonomické migrace“

dovolujeme si Vám touto cestou připomenout pozvání na sérii seminářů na téma „Novela zákona o pobytu cizinců a možnosti využití nových vládních programů ekonomické migrace“, které volně navážou na úspěšný osvětový semináře, který se na toto téma uskutečnil v červnu 2019 na půdě MPO. Série seminářů je realizována na základě spolupráce s resorty Ministerstva průmyslu a obchodu, […]
Číst zprávu