Internacionalizace platformy AVO

Projekt Internacionalizace platformy AVO, podpořený MPO z OP PIK Spolupráce – Technologické platformy, umožní diskutovat nové směry a možnosti pro aplikovaný výzkum. Více na stránkách projektu ZDE
Číst zprávu

Podniky a výzkum

Projekt TA ČR (TL02000356) Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou. Cílem je propojit „svět“ výzkumu a vývoje a podnikovou sférou. Projekt se zaměřuje na kvalitativní výzkum a vytvoření – v ČR unikátní – interaktivní digitální mapy inovačních infrastruktur. Výzkumné organizace na základě výzkumu pak budou schopné lépe zacílit své komunikační a prezentační přístupy, tak aby reflektovaly skutečné […]
Číst zprávu