Databáze VaV organizací

Aby mohla Asociace výzkumných organizací plnit svůj hlavní úkol – zastupovat a prosazovat zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje, snaží se zmapovat celou tuto oblast v ČR včetně jejích změn po roce 1989. K tomuto účelu již několik let vytváří a pravidelně aktualizuje na této stránce uváděnou databázi organizací zabývajících se aplikovaným (komerčním) výzkumem a vývojem. […]
Číst zprávu

Internacionalizace platformy AVO

Projekt Internacionalizace platformy AVO, podpořený MPO z OP PIK Spolupráce – Technologické platformy, umožní diskutovat nové směry a možnosti pro aplikovaný výzkum. Více na stránkách projektu ZDE
Číst zprávu

Podniky a výzkum

Projekt TA ČR (TL02000356) Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou.
Číst zprávu