Popularizace výsledků vědy a výzkumu

Hlavním cílem projektu, který koordinuje společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko (člen AVO)  je popularizovat vědu a vzdělání v oblasti bioenergetiky. Více informací se dozvíte na stránkách projektu
Číst zprávu

Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti bioenergetiky

AVO bylo zapojeno do tří projektů zaměřených na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje. Dva projekty, které koordinovala společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko (člen AVO), byly zaměřené na oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky. Třetí projekt koordinovalo Centrum výzkumu Řež (člen AVO) a tento projekt propojil jadernou bezpečnost a revitalizaci krajiny.   https://www.youtube.com/watch?v=1FqwDzpsH-A   Výstupem byla […]
Číst zprávu

Internacionalizace platformy AVO

Hlavní cílem projektu Platforma Asociace výzkumných organizací (AVO) je podpora aplikovaného výzkumu a společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjekty a výzkumných organizací. Koordinátorem projektu je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D, projekt je realizován s finanční podporou Programu OP PIK – Spolupráce Platformy. Více informací se dozvíte na stránkách projektu
Číst zprávu

Podpora spolupráce mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou

    Mapa nabídky výzkumných organizací a metodika řízení a hodnocení přínosů spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikatelským sektorem jsou dva hlavní výstupy projektu ÉTA, který společně řeší AVO o.p.s. a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace (VUPI), z.ú. Koordinátorem projektu Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou […]
Číst zprávu