VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.

Adresa:

Ústecká 98,     Zdiby      Psč:  250 66

Telefon:

+420 - 226802301

IČO:

00025615

Fax:

+420 - 284890056

Právní forma:

VI

E-mail:

vugtk@vugtk.cz

Poč.pracovníků:

60

WWW:

http://www.vugtk.cz

z toho ve VaV:

52

Vedoucí:

Ing. Karel Raděj, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1954

Kontakt.osoba:

Popis:

Programové systémy pro tvorbu a vedení digitálních katastrálních map, pro měření geom. plánů, map velkých měřítek, transform. map, vektorizace rastrových podkladů. Základní VaV v matem., fyz. a kosmické geodézii. Autoriz. středisko pro metrologii délek, úhlů a standardizaci. Odvětv. inform. středisko. Knihovna.

Historie:

Ústav byl založen v roce 1954 jako vědeckovýzkumná základna resortu nynějšího Českého úřadu zeměměřického akatastrálního.

Klíčová slova:
družicová technika,     ekologie,     geodezie,     informatika,     internet,     kartografie,     katastr nemovitostí,     metrologie,     radiolokace,     software
 
CEP-kódy:
DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie
BD Teorie informace
BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JC Počítačový hardware a software
 
Technol.obory:
0301 Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0401 Zpracování obrazů
0404 Digitální média
0407 Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
0602 Řízení inovací
1506 Příznivě působící výrobky a postupy
zpět