VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny

Adresa:

Pikartská 1337/7,     Ostrava-Radvanice      Psč:  716 07

Telefon:

+420 - 596 252 111

IČO:

45193380

Fax:

+420 - 596 232 098

Právní forma:

AS

E-mail:

vvuu@vvuu.cz

Poč.pracovníků:

26

WWW:

http://www.vvuu.cz

z toho ve VaV:

16

Vedoucí:

Ing. Libor Štroch, Ph.D.       Funkce: ředitel společnost

Rok vzniku:

1952

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výzkum v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s dobýváním surovin, činnost AO a akreditovaných zkušebních laboratoří, certifikačního orgánu na výrobky, SMJ, EMS, SMBOZ, výkon inspekčního orgánu

Historie:

Vznik v r. 1992 během 1. vlny kuponové privatizace ze státního podniku Vědeckovýzkumný uhelný ústav, založeného v r.1952

Klíčová slova:
báňský průmysl,     bezpečnost práce,     ekologie,     uhlí,     zkušebnictví
 
CEP-kódy:
DH Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
CA Anorganická chemie
DI Znečištění a kontrola vzduchu
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
 
Technol.obory:
0200 ENERGETIKA
0207 Technologie využití vodíku
0415 Simulace procesů
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
0900 MIKROELEKTRONIKA
1212 Nové materiály (ostatní)
1214 Organické materiály
1216 Textilní materiály
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1501 Odpadní hospodářství
1502 Čištění odpadních plynů
1503 Likvidace škod z minulosti a odstraňování škodlivin z půdy
1504 Ochrana proti zvuku
1505 Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
1506 Příznivě působící výrobky a postupy
1507 Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
zpět