TECHLAB, spol. s r.o.

Adresa:

Sokolovská 207,     PRAHA 9      Psč:  190 00

Telefon:

+420 - 283 890 581, 283 890 583

IČO:

61852511

Fax:

+420 - 283 890 581

Právní forma:

SR

E-mail:

techlab@czn.cz

Poč.pracovníků:

4

WWW:

http://www.czn.cz/techlab/

z toho ve VaV:

4

Vedoucí:

Ing.Ladislav Korec,CSc.       Funkce: jednatel

Rok vzniku:

1994

Kontakt.osoba:

Ing. Jiří Šimek,CSc.

Popis:

VaV činnost ve strojírenství: experimentální pružnost, pevnostní poruchy, tvarová optimalizace, dynamika strojů, kluzná ložiska a uložení rotorů, plynová ložiska, měření vibrací, speciální měřící přístroje, čidla mech. veličin

Historie:

Společnost založena v r. 1994 pracovníky bývalého Státního výzk.ústavu pro stavbu strojů Běchovice, později SVÚSS, a.s.

Klíčová slova:
detektory,     diagnostika,     ložiska,     měřicí technika
 
CEP-kódy:
JR Ostatní strojírenství
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF Jaderná energetika
 
Technol.obory:
0200 ENERGETIKA
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
1200 NOVÉ MATERIÁLY
1204 Diamantové vrstvy - filmy
1213 Povrchy a povlaky
1217 Kompozitní materiály
1402 Letecká technika
zpět