PAVUS, a.s.

Adresa:

Prosecká 412/74,     PRAHA 9      Psč:  190 00

Telefon:

+420 - 286 019 587

IČO:

60193174

Fax:

+420 - 286 019 590

Právní forma:

AS

E-mail:

mail@pavus.cz

Poč.pracovníků:

33

WWW:

http://www.pavus.cz

z toho ve VaV:

0

Vedoucí:

ing. Jaroslav Dufek       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1990

Kontakt.osoba:

Popis:

Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků, zkušebnictví, zkoušky požární odolnosti stavebních konstrukcí, zkoušky požárně bezpečnostních zařízení, aplikovaný výzkum

Historie:

Firma vznikla v r 1990

Klíčová slova:
certifikace,     požární bezpečnost,     zkušebnictví
 
CEP-kódy:
JB Senzory, čidla, měření a regulace
 
Technol.obory:
zpět