AGROTEST FYTO, s.r.o.

Adresa:

Havlíčkova 2787/121,     Kroměříž      Psč:  767 01

Telefon:

+420 - 573317111

IČO:

25328859

Fax:

+420 - 573339725

Právní forma:

SR

E-mail:

vukrom@vukrom.cz

Poč.pracovníků:

40

WWW:

http://www.vukrom.cz

z toho ve VaV:

34

Vedoucí:

Ing. Petr Míša, Ph.D.       Funkce: ředitel a jednatel

Rok vzniku:

1997

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum genetiky a metod šlechtění obilovin, výzkum pěstebních technologií polních plodin, výzkum integrované ochrany rostlin, výzkum jakosti zrna obilovin, vývoj informačních systémů pro poradenství

Historie:

Vznik v roce 1997 jako 100% dceřiná společnost firmy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Výzkumná činnost bylazahájena v roce 2004.

Klíčová slova:
šlechtění,     zemědělské plodiny,     zemědělství,     zkušebnictví
 
CEP-kódy:
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GE Šlechtění rostlin
DF Pedologie
 
Technol.obory:
0101 Zemědělská biologie
0100 BIOTECHNOLOGIE
0108 Molekulární biologie
1506 Příznivě působící výrobky a postupy
zpět