VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.

Adresa:

Drnovská 507,     Praha 6 - Ruzyně      Psč:  161 01

Telefon:

+420 - Ústř.: 233022111;řed.: 233

IČO:

00027031

Fax:

+420 - 233312507

Právní forma:

VI

E-mail:

vuzt@vuzt.cz

Poč.pracovníků:

49

WWW:

http://www.vuzt.cz

z toho ve VaV:

43

Vedoucí:

Ing. Antonín Machálek, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1951

Kontakt.osoba:

Popis:

Stanovení strategie technického a technologického rozvoje zemědělství, technologie pro dlouhodobě udržitelné způsoby hospodaření, omezování negativních vlivů zemědělské techniky na životní prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie

Historie:

Ústav vznikl v r. 1951 jako státní organizace a v r. 1991 se stal organizací příspěvkovou

Klíčová slova:
biotechnologie,     ekonomika,     zemědělství
 
CEP-kódy:
GB Zemědělské stroje a stavby
GA Zemědělská ekonomie
JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
EH Ekologie - společenstva
EI Biotechnologie a bionika
 
Technol.obory:
0105 Zařízení pro biotechnologie
0110 Biotechnologie pro životní prostředí
0200 ENERGETIKA
0205 Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
0206 Zařízení pro akumulaci energie
0208 Zařízení pro využití větrné energie
0301 Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0302 Výrobní technologie
0303 Logistika výroby
0600 ŘÍZENÍ
0604 Organizace a řízení
1501 Odpadní hospodářství
1505 Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
1506 Příznivě působící výrobky a postupy
zpět