CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.

Adresa:

Líšeňská 33a,     BRNO      Psč:  636 00

Telefon:

+420 - 541 641 711, 541 641 755

IČO:

44994575

Fax:

+420 - 541 641 712

Právní forma:

VV

E-mail:

cdv@cdv.cz

Poč.pracovníků:

183

WWW:

http://www.cdv.cz

z toho ve VaV:

87

Vedoucí:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1992

Kontakt.osoba:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Popis:

Řešení vědeckovýzkumných projektů ve všech odvětvích dopravy ,informační a expertní servis pro Ministerstvo dopravy ČR a další organizační složky státu nebo územní a samosprávné celky , poradenství, konzultační a informační služby a transfér technologií v dopravě

Historie:

Vznik v r. 1993 po rozdělení státu z VÚD Žilina jako jediná vědeckovýzkumná organizace v působnosti MD ČR . Od 1.1.2007transformována na veřejnou výzkumnou instituci

Klíčová slova:
doprava,     dopravní technika,     dopravní výzkum
 
CEP-kódy:
JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
JM Inženýrské stavitelství
DI Znečištění a kontrola vzduchu
AP Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
 
Technol.obory:
1400 DOPRAVNÍ A LOGISTICKÉ SYSTÉMY A POHONY
1401 Koncepce integrované dopravy
1404 Kolejová a silniční dopravní technika
1405 Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
1402 Letecká technika
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
0407 Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
0604 Organizace a řízení
1506 Příznivě působící výrobky a postupy
1505 Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
1507 Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
1406 Vodní doprava
zpět