SRC International CS, spol. s r.o.

Adresa:

Počernická 96,     PRAHA 10      Psč:  108 03

Telefon:

+420 - 267 021 842

IČO:

45273707

Fax:

+420 - 267 021 520

Právní forma:

SR

E-mail:

srci@srci.cz

Poč.pracovníků:

5

WWW:

http://www.srci.cz

z toho ve VaV:

1

Vedoucí:

ing. Roman Čížek, DrSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1992

Kontakt.osoba:

ing. Roman Čížek, DrSc.

Popis:

Modelování v oblasti energetického hospodářství, tvorba databází

Historie:

Vznik v r. 1991 z mateřské organizace VUPEK Praha

Klíčová slova:
energetika,     software
 
CEP-kódy:
JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JC Počítačový hardware a software
 
Technol.obory:
0200 ENERGETIKA
0203 Energetické přenosové systémy
0204 Zařízení pro využití solární energie
0205 Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
0206 Zařízení pro akumulaci energie
0208 Zařízení pro využití větrné energie
0604 Organizace a řízení
zpět