SPEEL PRAHA, s.r.o.

Adresa:

Beranových 130,     PRAHA 9      Psč:  199 05

Telefon:

+420 - 286 923 633, 286 923 618

IČO:

49703374

Fax:

+420 - 286 923 721

Právní forma:

SR

E-mail:

info@speel.cz

Poč.pracovníků:

60

WWW:

http://www.speel.cz

z toho ve VaV:

15

Vedoucí:

ing. Jiří Vidiečan, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1993

Kontakt.osoba:

ing. Jiří Vidiečan, CSc.

Popis:

Diagnostika leteckých systémů a zařízení, vývoj a výroba letových zapisovačů dat s pevnou pamětí a elektronických tachografů s pevnou pamětí, vývoj a výroba zařízení pro vyhodnocování dat včetně softwaru

Historie:

Vznik v r. 1993 z odd. Letecké diagnostiky VZLÚ, a.s. , v r. 2003 fuzovala se SPEEL PRAHA s.r.o.

Klíčová slova:
diagnostika,     letadla
 
CEP-kódy:
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JC Počítačový hardware a software
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
 
Technol.obory:
0411 Multimediální technologie
0415 Simulace procesů
0416 Technologie pro tvorbu softwaru
0600 ŘÍZENÍ
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
0900 MIKROELEKTRONIKA
0904 Zařízení pro ukládání informací (paměti)
0906 Mikroelektronika (ostatní)
1000 MIKROSYSTÉMY
1002 Aktivní prvky mikrosystémů
1003 Mikrosenzory
1005 Zpracování signálů v mikrosystémech
1402 Letecká technika
zpět