LOM Praha s.p. , odštěpný závod VTÚL a PVO

Adresa:

Mladoboleslavská 944,     PRAHA 9      Psč:  197 21

Telefon:

+420 - 255 708 777

IČO:

00000515

Fax:

+420 - 255 708 739

Právní forma:

SP

E-mail:

vtulapvo@vtul.cz

Poč.pracovníků:

175

WWW:

http://www.vtul.cz

z toho ve VaV:

115

Vedoucí:

Václav Irovský       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1922

Kontakt.osoba:

Ing.Libor Šťastný, CSc.

Popis:

Výzkum v oblastech letadel,bezpilotních prostředků,leteckých motorů,palubní avioniky, pozemních prostředků radiového spojení, navigace, radiolokační techniky, palubních a pozemních zbraňových kompletů, a ASVŘ typu C4I2 včetně mobilních prostředků a řízení letov. provozu

Historie:

Vznik předchůdce v r. 1922, ústav se současným názvem vznikl v r. 1994 z VÚ 030. Od 2003 součást LOM PRAHA, s.p.

Klíčová slova:
letadla,     motory,     radiotechnika,     software,     zbraně
 
CEP-kódy:
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JT Pohon, motory a paliva
JU Aeronautika, aerodynamika, letadla
JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření
 
Technol.obory:
0301 Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0401 Zpracování obrazů
0408 Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
0415 Simulace procesů
0416 Technologie pro tvorbu softwaru
0418 Virtuální postupy
zpět