LUČEBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA, a.s. Kolín

Adresa:

Havlíčkova 605,     KOLÍN      Psč:  280 99

Telefon:

+420 - 321 335 111,321 335 241

IČO:

46357351

Fax:

+420 - 321 724 133

Právní forma:

AS

E-mail:

draslovka@draslovka.cz

Poč.pracovníků:

255

WWW:

http://www.draslovka.cz

z toho ve VaV:

10

Vedoucí:

Ing. Pavel Brůžek, CSc.       Funkce: generální ředitel

Rok vzniku:

1906

Kontakt.osoba:

Ing. Josef Foltýn, CSc.

Popis:

Vývoj, příprava a zpracování kyanovodíku. Tradiční výrobky jsou kyanidy, acetonkyanhydrin, difenylguanidin a chelatační činidla Syntrony. Vývoj je zaměřen na využití HCN pro výrobu farmaceutických polotovarů a speciálních látek

Historie:

Společnost zal. 1906, 1958-90 součást Synthesie a Lachemy, 1990-94 součást Lučebních závodů Kolín,1994 osamostatnění

Klíčová slova:
chemické speciality,     chemie
 
CEP-kódy:
CC Organická chemie
CA Anorganická chemie
CB Analytická chemie, separace
CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
FR Farmakologie a lékárnická chemie
 
Technol.obory:
0300 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
1214 Organické materiály
1212 Nové materiály (ostatní)
zpět