TESLA, a.s. - DIVIZE RADIORELÉOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Adresa:

Poděbradská 186,     PRAHA 9 -HLOUBĚTÍN      Psč:  180 66

Telefon:

+420 - 266107620

IČO:

00009709

Fax:

+420 - 266107605

Právní forma:

AS

E-mail:

rrz@tesla.cz

Poč.pracovníků:

64

WWW:

http://www.tesla.cz

z toho ve VaV:

30

Vedoucí:

Ing. Jaroslav Mikolášek       Funkce: ředitel závodu

Rok vzniku:

1921

Kontakt.osoba:

Ing. Jaroslav Mikolášek

Popis:

Vývoj radioreléových spojů pro přenos digitálního signálu /PCM/ s rychlostí přenosu do 34 Mbit/s, vícestavové modulace a demodulace,širokopásmové obvody v dm a cm oblasti, obvody pro úpravu digitálních signálů, kmitočtové ústředny

Historie:

TESLA, a.s. navazuje na bývalý s.p. TESLA Investiční elektrotechnika a vznikla v r. 1991. Původní závod založen v r.1921

Klíčová slova:
mikrovlnná technika,     telekomunikace
 
CEP-kódy:
JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření
KA Vojenství
 
Technol.obory:
0400 INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
0403 Širokopásmová telekomunikace
0903 Vysokofrekvenční elektronika
zpět