EMBITRON s.r.o.

Adresa:

Borská 55,     PLZEŇ      Psč:  320 13

Telefon:

+420 - 377 421 607,377 423 556

IČO:

26361175

Fax:

+420 - 377 464 940

Právní forma:

SR

E-mail:

embitron@embitron.cz

Poč.pracovníků:

5

WWW:

http://www.embitron.cz

z toho ve VaV:

3

Vedoucí:

Doc. Ing. Jaroslav Průcha,CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1991

Kontakt.osoba:

Doc. Ing. Jaroslav Průcha,CSc.

Popis:

Přístroje pro fyzikální medicinu, snímání a měření biologických veličin, spektrofotometrie a biofyzika v medicíně a lesnictví

Historie:

Sdružení vzniklo v r. 1991 až 1992 bez právních předchůdců

Klíčová slova:
fyzika,     spektroskopie,     zdravotnická technika
 
CEP-kódy:
FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
BB Aplikovaná statistika, operační výzkum
DN Vliv životního prostředí na zdraví
GK Lesnictví
 
Technol.obory:
0102 Biomedicina
0601 Bionika
0700 MEDICINA A ZDRAVOTNICTVÍ
0701 Přístroje a zařízení pro biomedicinu
0703 Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)
0704 Systémy pro medicinu a zdravotnictví
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
1300 FOTONIKA
1302 Optoelektronika
1303 Fotonika (ostatní)
1304 Fotonické digitální přístroje a zařízení
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1505 Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
1507 Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
0101 Zemědělská biologie
0103 Biosenzorika
0415 Simulace procesů
0600 ŘÍZENÍ
0602 Řízení inovací
0604 Organizace a řízení
zpět