Energo IPT s.r.o.

Adresa:

čp. 230,     MĚROVICE n. Hanou      Psč:  751 42

Telefon:

+420 - 581 290 321

IČO:

25583026

Fax:

+420 - 581 767 012

Právní forma:

SR

E-mail:

lnetopil@volny.cz

Poč.pracovníků:

75

WWW:

http://www.energoipt.cz

z toho ve VaV:

1

Vedoucí:

Ing. Lubomír Netopil       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1993

Kontakt.osoba:

Ing. Lubomír Netopil

Popis:

Vývoj metod k zamezení vzniku závad a poruch u produktovodů páry, chemických kapalin a plynů při jejich využití v energetice a chemickém průmyslu na základě využití senzorů ,strojně energetická výroba

Historie:

Původní společnost vznikla v r. 1993 jako zcela nová ,pak přeměněna na společnost s ručením omezeným

Klíčová slova:
chemie,     potrubí
 
CEP-kódy:
CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
JB Senzory, čidla, měření a regulace
 
Technol.obory:
0203 Energetické přenosové systémy
zpět