ZKUŠEBNICTVÍ, a.s.

Adresa:

Podnikatelská 547,     PRAHA 9 - BĚCHOVICE      Psč:  190 11

Telefon:

+420 - 222 591 301,267 063 031

IČO:

45274355

Fax:

+420 - 222 590 418

Právní forma:

AS

E-mail:

zku@zku.cz

Poč.pracovníků:

25

WWW:

http://www.zku.cz

z toho ve VaV:

30

Vedoucí:

Ing. Jaroslav Svoboda       Funkce: generální ředitel

Rok vzniku:

1992

Kontakt.osoba:

Ing. Jaroslav Svoboda

Popis:

Výzkum a vývoj silnoproudých měřících a zkušebních metod, vývoj aplikací výpočetní techniky ve výkonové energetice, akreditované pracoviště pro zkušebnictví silnoproudých zařízení

Historie:

Vznik v r. 1992 privatizací části Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky Běchovice

Klíčová slova:
energetika,     zkušebnictví
 
CEP-kódy:
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
 
Technol.obory:
0200 ENERGETIKA
0202 Energetika, výkonová elektrotechnika
0302 Výrobní technologie
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
zpět