SGS Czech Republic, s.r.o.

Adresa:

K Hájům 1233,     PRAHA 5      Psč:  155 00

Telefon:

+420 - 234 708 111

IČO:

48589241

Fax:

+420 - 234 708 100

Právní forma:

SR

E-mail:

sgs.czech@sgs.com

Poč.pracovníků:

70

WWW:

http://www.cz.sgso.com

z toho ve VaV:

0

Vedoucí:

Ing. Petr Láhner       Funkce: generální ředitel

Rok vzniku:

1921

Kontakt.osoba:

RNDr. Jan Chochol

Popis:

Inspekční, kontrolní a certifikační služby související s výrobou a přepravou surovin, ropy, petrochemických výrobků, průmyslových výrobků a zemědělských a potravinářských produktů. Supervize staveb, geotechnické zkoušky, poradenství a průzkumné terenní práce. Ekologické audity a studie, ověřování emisí skleníkových plynů, posouzení kvality vnitřního prostředí, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1225

Historie:

Původní firma založena 1921 a po r. 1989 je transformována

Klíčová slova:
bezpečnost práce,     certifikace,     ekologie,     ekonomika,     geotechnika,     hutnictví,     jakost,     petrochemie,     stavební hmoty,     stavebnictví,     strojírenství,     tlakové nádoby,     zemědělské plodiny,     zkušebnictví,     železnice
 
CEP-kódy:
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JP Průmyslové procesy a zpracování
GA Zemědělská ekonomie
GB Zemědělské stroje a stavby
 
Technol.obory:
0202 Energetika, výkonová elektrotechnika
0300 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
0600 ŘÍZENÍ
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
zpět