EKOLA group, spol. s.r.o. - NORSONIC

Adresa:

Mistrovská 4,     PRAHA 10      Psč:  108 00

Telefon:

+420 - 274 784 927-9

IČO:

63981378

Fax:

+420 - 274 772 002

Právní forma:

SR

E-mail:

ekola@ekolagroup.cz

Poč.pracovníků:

25

WWW:

http://www.ekolagroup.cz

z toho ve VaV:

0

Vedoucí:

Ing. Libor Ládyš       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1990

Kontakt.osoba:

Ing. Libor Ládyš

Popis:

Ochrana životního a pracovního prostředí, akreditovaná zkušební laboratoř pro měření hluku, světla a prachu, zpracování akustických studií, studií zastínění, oslunění, hlukových map, akčních plánů a návrhů protihlukových opatření, zpracování dokumentací a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb.

Historie:

Původní společnost založena v r. 1990 a v r. 1995 vznik současné firmy

Klíčová slova:
akustika,     ekologie,     měření
 
CEP-kódy:
DI Znečištění a kontrola vzduchu
DN Vliv životního prostředí na zdraví
JB Senzory, čidla, měření a regulace
 
Technol.obory:
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1504 Ochrana proti zvuku
1507 Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
0801 Měřící a regulační technika
zpět