AGE a.s.

Adresa:

Sudoměřská 25,     PRAHA 3      Psč:  130 00

Telefon:

+420 - 222 713 530,736 489 561

IČO:

45275823

Fax:

+420 - 222 717 496

Právní forma:

AS

E-mail:

age@age-as.cz

Poč.pracovníků:

23

WWW:

http://www.age-as.cz

z toho ve VaV:

5

Vedoucí:

Ing. Jaromír Šťastný, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1992

Kontakt.osoba:

Ing. Roman Smolík, CSc. - prokurista

Popis:

Práce v oblasti inženýrské geologie, geotechniky a hydrogeologie, problematika skládek odpadů a posuzování vlivů na životní prostředí

Historie:

Společnost založena v r. 1992

Klíčová slova:
ekologie,     geologie,     geotechnika,     odpady
 
CEP-kódy:
DB Geologie a mineralogie
DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN Vliv životního prostředí na zdraví
JM Inženýrské stavitelství
JN Stavebnictví
 
Technol.obory:
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1501 Odpadní hospodářství
1503 Likvidace škod z minulosti a odstraňování škodlivin z půdy
1507 Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
zpět