Vodní zdroje a.s.

Adresa:

Komunardů 6,     PRAHA 7      Psč:  170 00

Telefon:

+420 - 266 779 114, 220 875 947

IČO:

45274428

Fax:

+420 - 266 779 330, 220 809 767

Právní forma:

AS

E-mail:

obchodni@vodnizdroje.cz

Poč.pracovníků:

83

WWW:

http://www.vodnizdroje.cz

z toho ve VaV:

0

Vedoucí:

Ing. Tomáš Hájek       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1992

Kontakt.osoba:

Popis:

Hydrogeologický průzkum, sanace podzemních vod a strojírenská výroba vodárenské technologie, poradenství v oblasti problematiky životního prostředí, návrh a konstrukce studen, vrtů a zařízení pro jímání podzemních vod

Historie:

Společnost založena v r. 1992

Klíčová slova:
ekologie,     hydrologie,     strojírenství,     voda
 
CEP-kódy:
DA Hydrologie a limnologie
DJ Znečištění a kontrola vody
DN Vliv životního prostředí na zdraví
JR Ostatní strojírenství
 
Technol.obory:
0302 Výrobní technologie
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1505 Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
1507 Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
zpět