ETOS akustika s.r.o.

Adresa:

Patočkova 89,     Praha 6      Psč:  169 00

Telefon:

+420 - 233 351 104

IČO:

63072068

Fax:

+420 - 233 351 104

Právní forma:

SR

E-mail:

etos@iol.cz

Poč.pracovníků:

4

WWW:

http://www.etoscz.web.wo.cz

z toho ve VaV:

3

Vedoucí:

Ing. Tomáš Salava, DrSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1992

Kontakt.osoba:

Ing. Tomáš Salava, DrSc.

Popis:

Akustika středních a menších poslechových prostorů, měření a hodnocení zvukové techniky, průmyslové aplikace akustiky a elektroakustiky, akustická lokace, analýza a monitorování zvukových signálů, speciální měniče, poradenské služby a odborné studie

Historie:

Vznik v r. 1993 z TESLA VÚST a v r.1995 změna na společnost s ručením omezeným

Klíčová slova:
akustika
 
CEP-kódy:
BI Akustika a kmity
JB Senzory, čidla, měření a regulace
 
Technol.obory:
0301 Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0400 INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
0404 Digitální média
0407 Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
0415 Simulace procesů
0416 Technologie pro tvorbu softwaru
0703 Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
0907 Zpracování signálů
zpět