SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY

Adresa:

Novodvorská 994,     Praha 4      Psč:  142 21

Telefon:

+420 - 239041998

IČO:

60435089

Fax:

+420 - 241493138

Právní forma:

NO

E-mail:

info@incel.cz

Poč.pracovníků:

236

WWW:

http://www.incel.cz

z toho ve VaV:

50

Vedoucí:

Ing. Dominik Chren       Funkce: předseda

Rok vzniku:

1993

Kontakt.osoba:

Popis:

V a V v oblastech elektroniky a polovodičové techniky, nástřiků, dopravního a energetického strojírenství. informačních technologií, elektroakustiky, čisté chemie a číslicového zpracování obrazu

Historie:

Vznik v r. 1993 jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob v souvislosti s privatizací s.p. TESLA VÚST

Klíčová slova:
elektronická zařízení,     elektronické součástky,     informatika
 
CEP-kódy:
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
CB Analytická chemie, separace
JC Počítačový hardware a software
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
 
Technol.obory:
0900 MIKROELEKTRONIKA
0400 INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
1200 NOVÉ MATERIÁLY
zpět