VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.

Adresa:

Zahradní 1a,     Troubsko      Psč:  664 41

Telefon:

+420 - 547138811

IČO:

48532452

Fax:

+420 - 547138800

Právní forma:

SR

E-mail:

vupt@vupt.cz

Poč.pracovníků:

24

WWW:

http://www.vupt.cz

z toho ve VaV:

15

Vedoucí:

RNDr. Jan Nedělník, PhD.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1994

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum agrotechniky, genetiky, šlechtění, ochrany pícnin a dalších plodin, výzkum kukuřice a základního zpracování půdy

Historie:

Vznik v r. 1994 privatizací státního podniku OSEVA Praha - odštěpného závodu Troubsko

Klíčová slova:
ochrana rostlin,     šlechtění,     zemědělství
 
CEP-kódy:
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GA Zemědělská ekonomie
GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE Šlechtění rostlin
EI Biotechnologie a bionika
 
Technol.obory:
0101 Zemědělská biologie
0100 BIOTECHNOLOGIE
0108 Molekulární biologie
zpět