MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Adresa:

Pohraniční 693/31,     Ostrava - Vítkovice      Psč:  703 00

Telefon:

+420 - 595956029

IČO:

25870807

Fax:

+420 - 595956168

Právní forma:

SR

E-mail:

jaroslav.pindor@mmvyzkum.cz

Poč.pracovníků:

81

WWW:

http://www.mmvyzkum.cz

z toho ve VaV:

29

Vedoucí:

Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.         Funkce: výk. ředitel, jedn

Rok vzniku:

1946

Kontakt.osoba:

Popis:

Hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, slévárenství, tváření , vývoj nových konstrukčních ocelí a slitin,  konvenční a nekonvenční zkušební  metody, matematické modelování a numerická simulace tvářecích technologií.

Historie:

Historie vzniku společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM  sahá do roku 1946, kdy v rámci podniku Vítkovickéželezárny byly vyhláškou ředitele podniku č. 258 ze dne 27. 6. 1946 založeny Výzkumné a zkušební ústavy .V r. 2003

Klíčová slova:
hutnictví,     ocel,     zkušební metody
 
CEP-kódy:
JG Hutnictví, kovové materiály
JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL Únava materiálu a lomová mechanika
JF Jaderná energetika
DI Znečištění a kontrola vzduchu
 
Technol.obory:
0300 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
0602 Řízení inovací
0801 Měřící a regulační technika
1200 NOVÉ MATERIÁLY
1205 Materiály pro energetiku
1207 Kovy pro zvlášť náročné účely
1505 Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
zpět