VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.

Adresa:

Dobrovského 2366,     Havlíčkův Brod      Psč:  580 01

Telefon:

+420 - 569466200

IČO:

60109807

Fax:

+420 -

Právní forma:

SR

E-mail:

vubhb@vubhb.cz

Poč.pracovníků:

98

WWW:

http://www.vubhb.cz

z toho ve VaV:

48

Vedoucí:

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1994

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum bramborářství, agrotechnika a výživa brambor, fyziologie, chemie, jakost, genetika, šlechtění, ochrana a virologie brambor, poradenství v oblasti brambor a množení brambor a dalších rostlin v podmínkách in vitro

Historie:

Vznik privatizací části státního podniku OSEVA Praha v r. 94 v návaznosti na stát. výzk. organizaci vzniklou v r. 1923

Klíčová slova:
brambory,     poradenství,     šlechtění,     zemědělské plodiny
 
CEP-kódy:
GE Šlechtění rostlin
GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
EE Mikrobiologie, virologie
ED Fyziologie
 
Technol.obory:
1211 Látky a materiály přizpůsobující se vnějšímu prostředí
zpět