AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.

Adresa:

Zemědělská 16,     Šumperk      Psč:  787 01

Telefon:

+420 - 583382111

IČO:

48392952

Fax:

+420 - 583382999

Právní forma:

SR

E-mail:

agritec@agritec.cz

Poč.pracovníků:

54

WWW:

http://www.agritec.cz

z toho ve VaV:

39

Vedoucí:

Ing. Prokop Šmirous, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1994

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum techn. plodin a luskovin, geneticko-šlechtitelské metody vč. biotechnol. postupů, problematika tvorby nových kvalitativně odlišných odrůd, výzkum technologií pěstování, integrované ochrany a využití technických plodin a luskovin

Historie:

Klíčová slova:
ochrana rostlin,     poradenství,     šlechtění,     zemědělství
 
CEP-kódy:
EI Biotechnologie a bionika
GE Šlechtění rostlin
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
 
Technol.obory:
0100 BIOTECHNOLOGIE
0101 Zemědělská biologie
0106 Genové technologie
0108 Molekulární biologie
0304 Ostatní výrobní technologie
zpět