VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.

Adresa:

Lípová 15,     Praha 2      Psč:  120 44

Telefon:

+420 - 224900100

IČO:

60193697

Fax:

+420 - 224920618

Právní forma:

AS

E-mail:

kvas@beerresearch.cz

Poč.pracovníků:

66

WWW:

http://www.beerresearch.cz

z toho ve VaV:

47

Vedoucí:

RNDr. Karel Kosař, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1887

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum výroby sladu a piva, výzkum metod hodnocení kvality, surovin a výrobků, výzkum nových technologií, pokusné a vývojové středisko, pivovarská mikrobiologie, výroba a prodej mladinového koncentrátu

Historie:

Vznik v r. 1996 osamostatněním od akciové společnosti Pivovary a sladovny - výzkum a služby

Klíčová slova:
analytická chemie,     pivo,     potravinářství
 
CEP-kódy:
GM Potravinářství
CE Biochemie
EE Mikrobiologie, virologie
CB Analytická chemie, separace
 
Technol.obory:
0104 Biotechnologie (ostatní)
zpět