AGRITEC PLANT RESEARCH s.r.o.

Adresa:

Zemědělská 16,     Šumperk      Psč:  787 01

Telefon:

+420 - 583382111

IČO:

26784246

Fax:

+420 - 583382999

Právní forma:

SR

E-mail:

agritec@agritec.cz

Poč.pracovníků:

22

WWW:

http://www.agritec.cz

z toho ve VaV:

19

Vedoucí:

Ing. Prokop Šmirous, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

2002

Kontakt.osoba:

Popis:

Geneticko-šlechtitelské metody, výzkum technologie pěstování využití klasických a biotechnologických postupů při tvorbě nových genotypů integrované ochrany a využití technických plodin a luskovin

Historie:

Vznik v r. 2002 jako 100% dceřiná společnost firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.

Klíčová slova:
ekologie,     ochrana rostlin,     potravinářství,     zemědělské plodiny,     zemědělství
 
CEP-kódy:
EI Biotechnologie a bionika
GE Šlechtění rostlin
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
 
Technol.obory:
0100 BIOTECHNOLOGIE
zpět