AGROVÝZKUM RAPOTÍN s.r.o.

Adresa:

Výzkumníků 267,     Rapotín      Psč:  788 13

Telefon:

+420 - 583392111

IČO:

26788462

Fax:

+420 - 583392129

Právní forma:

SR

E-mail:

vuchs@vuchs.cz

Poč.pracovníků:

30

WWW:

http://www.vuchs.cz

z toho ve VaV:

20

Vedoucí:

Ing. Ondřej Kopp       Funkce: jednatel

Rok vzniku:

2002

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum a vývoj v oblasti zeměděl. prvovýroby, krmivářství, zpracování masa, využívání odpadů ze zemědělství, ochrana přírody a krajiny. Poskytování smluvního výzkumu, laborator.služeb, poradenství v chovu, šlechtění, výživě, zvýšení užitkovosti a zlepšení zdravot. stavu  hosp. zvířat, stavu půd.

Historie:

Založeno v roce 2002, jako dceřinná firma Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o.

Klíčová slova:
ochrana rostlin,     ochrana rostlin,     ochrana rostlin,     ochrana rostlin,     ochrana rostlin,     ochrana rostlin,     ochrana rostlin,     ochrana rostlin,     zemědělské plodiny,     zemědělské plodiny,     zemědělské plodiny,     zemědělské plodiny,     zemědělské plodiny,     zemědělské plodiny,     zemědělské plodiny,     zemědělské plodiny
 
CEP-kódy:
EB Genetika a molekulární biologie
GA Zemědělská ekonomie
GG Chov hospodářských zvířat
GH Výživa hospodářských zvířat
GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
 
Technol.obory:
zpět