ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko

Adresa:

Zahradní 1a,     Troubsko      Psč:  664 41

Telefon:

+420 - 547138811

IČO:

26296080

Fax:

+420 - 547138800

Právní forma:

SR

E-mail:

vupt@vupt.cz

Poč.pracovníků:

23

WWW:

http://www.vupt.cz

z toho ve VaV:

35

Vedoucí:

RNDr. Jan Nedělník, PhD.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

2003

Kontakt.osoba:

Popis:

Geneticko-šlechtitelský a technologický výzkum, zemědělství, životní prostředí a potravinářství, šlechtění polních plodin

Historie:

Dceřinná firma společnosti Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, s.r.o. založena r. 2003.

Klíčová slova:
potravinářství,     zemědělské plodiny,     zemědělství,     životní prostředí
 
CEP-kódy:
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GA Zemědělská ekonomie
GE Šlechtění rostlin
 
Technol.obory:
0101 Zemědělská biologie
0100 BIOTECHNOLOGIE
0108 Molekulární biologie
zpět