BIC Brno, spol. s. r. o.

Adresa:

Purkyňova 648/125,     Brno      Psč:  612 00

Telefon:

+420 - 511156229

IČO:

41601670

Fax:

+420 -

Právní forma:

SR

E-mail:

bicbrno@bicbrno.cz

Poč.pracovníků:

5

WWW:

http://www.bicbrno.cz

z toho ve VaV:

0

Vedoucí:

Svatopluk Bagara       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1991

Kontakt.osoba:

Popis:

BIC Brno je součástí evropského systému na podporu spolupráce inovačních firem a jejich spolupráce s výzkumem. Spolupráce je zajišťována na úrovni mezinárodních projektů např. 7RP EU. Komplex služeb zajišťuje vyhledávání partnerů, možnosti změn strategie firmy, řešení otázek financování. Výzkum zaměřený na strategii hospodářského rozvoje ČR a krajů s využitím inovačního potenciálu pro programy (národní i mezinárodní). Spolupráce na koordinaci VaV projektů.

Historie:

možnosti změn strategie firmy, řešení otázek financování. Výzkum zaměřený na strategii hospodářského rozvoje ČR a krajůs využitím inovačního potenciálu pro programy (národní i mezinárodní). Spolupráce na koordinaci VaV projektů.

Klíčová slova:
inovace,     výzkum
 
CEP-kódy:
AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
 
Technol.obory:
0100 BIOTECHNOLOGIE
0200 ENERGETIKA
0300 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
0400 INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
0500 LASEROVÉ TECHNOLOGIE
0602 Řízení inovací
0700 MEDICINA A ZDRAVOTNICTVÍ
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
0900 MIKROELEKTRONIKA
1000 MIKROSYSTÉMY
1200 NOVÉ MATERIÁLY
1215 Supravodiče
1216 Textilní materiály
1400 DOPRAVNÍ A LOGISTICKÉ SYSTÉMY A POHONY
1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
zpět