VŠCHT - Technopark Kralupy

Adresa:

Žižkova 7,     Kralupy nad Vltavou      Psč:  278 01

Telefon:

+420 - 220446101

IČO:

60461373

Fax:

+420 -

Právní forma:

E-mail:

Karel.Melzoch@vscht.cz

Poč.pracovníků:

10

WWW:

http://www.technopark-kralupy.cz

z toho ve VaV:

8

Vedoucí:

prof.Ing. Karel Melzoch, CSc.       Funkce: rektor

Rok vzniku:

2015

Kontakt.osoba:

Popis:

Technopark podporuje transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe, expertní činnost a na inovace v oblasti stavební chemie, testování stavebních a konstrukčních materiálů, využití stavebních odpadů, eliminaci mikrobiální kontaminace staveb.

Historie:

Klíčová slova:
 
CEP-kódy:
CA Anorganická chemie
CC Organická chemie
JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
EE Mikrobiologie, virologie
 
Technol.obory:
1200 NOVÉ MATERIÁLY
1206 Keramika pro zvlášť náročné účely
1217 Kompozitní materiály
1508 Úprava vody a čištění odpadních vod
1206 Keramika pro zvlášť náročné účely
1208 Polymery pro zvlášť náročné účely
zpět