MSR Engines s.r.o.

Adresa:

Krásného 3857/7,     Brno      Psč:  636 00

Telefon:

+420 - 775222100

IČO:

26968215

Fax:

+420 -

Právní forma:

SR

E-mail:

office@msrengines.com

Poč.pracovníků:

55

WWW:

http://www.msrengines.com

z toho ve VaV:

15

Vedoucí:

Ing. Martin Šula       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

2005

Kontakt.osoba:

Popis:

V oblasti vývoje spalovacích motorů nabízíme řešení tvaru přepouštěcích kanálů a dále jejich optimalizaci. Pro vývoj vnitřní aerodynamiky používáme k výrobě modelů z počítačového 3D modelu metodu tzv. 3D tisku nebo také laserové stereolitografie. Vývoj motorů dodáváme jako komplet tzn. včetně vývoje forem pro slévárenství, výroby forem opracování odlitků i výrobu všech komponentů spalovacích motorů.

Historie:

Firma MSR Engines vznikla roku 2005 a svou činnost orientovala především na vývoj spalovacích motorů. Během své činnostipracovala na několika projektech světového formátů. Například: KTM Road Racing, MAXTER Karting, MVVS model engines, JAWA

Klíčová slova:
 
CEP-kódy:
JP Průmyslové procesy a zpracování
JQ Strojní zařízení a nástroje
JI Kompositní materiály
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JT Pohon, motory a paliva
 
Technol.obory:
0300 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
0301 Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0302 Výrobní technologie
zpět