UNIPETROL VÝZKUMNÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, a.s.

Adresa:

Revoluční 84,     Ústí nad Labem      Psč:  400 01

Telefon:

+420 - 475309222

IČO:

62243136

Fax:

+420 - 475309274

Právní forma:

AS

E-mail:

vuanch@unicre.cz

Poč.pracovníků:

110

WWW:

http://www.unicre.cz

z toho ve VaV:

81

Vedoucí:

Ing. František Svoboda       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1952

Kontakt.osoba:

Popis:

Výzkum zaměřený na výrobní procesy, ve kterých dochází k chemickým reakcím, nebo ve kterých se používají chemicko-inženýrské operace, nebo ve kterých vznikají plynné, kapalné nebo tuhé odpady, zneškodňování exhalací, anal.chemie.

Historie:

Vznik v r. 1995 privatizací Výzkumného ústavu anorganické chemie, s.p. založeného v r.1952

Klíčová slova:
analytická chemie,     anorganická chemie,     ekologie,     odpady,     petrochemie
 
CEP-kódy:
CB Analytická chemie, separace
DI Znečištění a kontrola vzduchu
DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
CA Anorganická chemie
CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
 
Technol.obory:
1502 Čištění odpadních plynů
1508 Úprava vody a čištění odpadních vod
1501 Odpadní hospodářství
0100 BIOTECHNOLOGIE
0302 Výrobní technologie
0200 ENERGETIKA
1503 Likvidace škod z minulosti a odstraňování škodlivin z půdy
zpět