VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.

Adresa:

Budovatelů 2830/3,     Most      Psč:  434 01

Telefon:

+420 - 476208601

IČO:

44569181

Fax:

+420 - 477706948

Právní forma:

AS

E-mail:

vuhu@vuhu.cz

Poč.pracovníků:

63

WWW:

http://www.vuhu.cz

z toho ve VaV:

54

Vedoucí:

Ing. Petr Svoboda, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1953

Kontakt.osoba:

Popis:

Komplexní problematika těžby uhlí, zejména povrchovým způsobem, úpravy a užití uhlí, využití produktů spalování uhlí, ochrana a tvorba nezávadného životního a přírodního prostředí

Historie:

Vznik v r. 1992 transformací bývalého státního podniku téhož názvu

Klíčová slova:
analytická chemie,     ekologie,     geotechnika,     odpady,     uhlí
 
CEP-kódy:
DH Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
DB Geologie a mineralogie
DI Znečištění a kontrola vzduchu
JQ Strojní zařízení a nástroje
 
Technol.obory:
0200 ENERGETIKA
0300 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
1501 Odpadní hospodářství
1503 Likvidace škod z minulosti a odstraňování škodlivin z půdy
zpět