VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PLZEŇ s.r.o.

Adresa:

Tylova 1581/46,     Plzeň      Psč:  301 00

Telefon:

+420 - 379852234

IČO:

47718684

Fax:

+420 - 378134290

Právní forma:

SR

E-mail:

vyzkum@vzuplzen.cz, info@vzuplzen.cz

Poč.pracovníků:

92

WWW:

http://www.vzuplzen.cz

z toho ve VaV:

72

Vedoucí:

Ing. Stanislav Martínek, MBA       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1907

Kontakt.osoba:

Popis:

Akreditované zkoušky, výzkum a vývoj v oblasti dopravního a energetického strojírenství, metalurgie, strojírenství a elektrotechniky. Činnosti: materiálové zkoušky, únavové zkoušky, snižování hluku a vibrací, kalibrace, žárové nástřiky, pevnostní, únavové a crash výpočty a výpočty proudění.

Historie:

1907 - vznik Výzkumného ústavu ŠKODA, 1993 - vznik samostatného ŠKODA VÝZKUM s.r.o., 2006 - vlastníkem Ústav jadernéhovýzkumu Řež, 2011 - nový název Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Klíčová slova:
diagnostika,     dopravní technika,     energetika,     kovy,     strojírenství,     vibrace,     zkušebnictví
 
CEP-kódy:
JG Hutnictví, kovové materiály
JR Ostatní strojírenství
JL Únava materiálu a lomová mechanika
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
 
Technol.obory:
1200 NOVÉ MATERIÁLY
1205 Materiály pro energetiku
1210 Multifunkční materiály
1213 Povrchy a povlaky
1215 Supravodiče
1217 Kompozitní materiály
0200 ENERGETIKA
0202 Energetika, výkonová elektrotechnika
0300 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
0800 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
1404 Kolejová a silniční dopravní technika
zpět