SVÚM, a.s.

Adresa:

Tovární 2053,     Čelákovice      Psč:  250 88

Telefon:

+420 - 222724041..84

IČO:

25797000

Fax:

+420 - 222729256

Právní forma:

AS

E-mail:

krejcik@svum.cz,secretary@svum.cz

Poč.pracovníků:

58

WWW:

http://www.svum.cz

z toho ve VaV:

58

Vedoucí:

Ing. Jiří Krejčík, CSc.       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1949

Kontakt.osoba:

Popis:

1. VaV:kovy, plasty, kompozity; 2. Akreditované laboratoře: zkoušky vlastností (pevnost, únava, vysokoteplotní koroze); 3. Školící činnost: svařování, koroze; 4. Certifikace personálu; 5. Výroba: permanentní magnety, korozivzdorné povlaky, výrobky z PTFE a teflonu

Historie:

Vznik v r.1994 z příspěvkové organizace Státní výzkumný ústav materiálů

Klíčová slova:
diagnostika,     kovy,     plasty,     sváření
 
CEP-kódy:
JG Hutnictví, kovové materiály
JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL Únava materiálu a lomová mechanika
JQ Strojní zařízení a nástroje
JP Průmyslové procesy a zpracování
 
Technol.obory:
1200 NOVÉ MATERIÁLY
1205 Materiály pro energetiku
1207 Kovy pro zvlášť náročné účely
1208 Polymery pro zvlášť náročné účely
1213 Povrchy a povlaky
1217 Kompozitní materiály
1404 Kolejová a silniční dopravní technika
0301 Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0302 Výrobní technologie
zpět