SVÚOM, s.r.o.

Adresa:

U Měšť.pivovaru 4,     Praha 7-Holešovice      Psč:  170 00

Telefon:

+420 - 220809981, 235355851-3

IČO:

25794787

Fax:

+420 - 220809981

Právní forma:

SR

E-mail:

info@svuom.cz

Poč.pracovníků:

37

WWW:

http://www.svuom.cz

z toho ve VaV:

25

Vedoucí:

Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.       Funkce: jednatelka

Rok vzniku:

1950

Kontakt.osoba:

Popis:

Vývoj a výzkum protikorozní ochrany a povrchových úprav ve všech oblastech národního hospodářství, zkoušky v akreditované laboratoři, ekologický audit, inspekční činnost . Je znaleckým ústavem zapsaném v seznamu Ministerstva spravedlnosti

Historie:

Společnost vznikla v r. 1999 jako přímý pokračovatel dřívějšího Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu, který bylzaložen v r. 1950 a stal se průkopníkem oboru koroze a protikorozní ochrana v tehdejším Československu.

Klíčová slova:
koroze,     opracování materiálu
 
CEP-kódy:
JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
DI Znečištění a kontrola vzduchu
JG Hutnictví, kovové materiály
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
 
Technol.obory:
1205 Materiály pro energetiku
1207 Kovy pro zvlášť náročné účely
1210 Multifunkční materiály
1212 Nové materiály (ostatní)
1213 Povrchy a povlaky
1214 Organické materiály
zpět