Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
A - SPOLEČENSKÉ VĚDY
AA - Filosofie a náboženství
AB - Dějiny
AC - Archeologie, antropologie, etnologie
AD - Politologie a politické vědy
AE - Řízení, správa a administrativa
AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG - Právní vědy
AH - Ekonomie
AI - Jazykověda
AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
AK - Sport a aktivity volného času
AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
AM - Pedagogika a školství
AN - Psychologie
AO - Sociologie, demografie
AP - Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
B - MATEMATIKA A FYZIKA
BA - Obecná matematika
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC - Teorie a systémy řízení
BD - Teorie informace
BE - Teoretická fyzika
BF - Elementární částice a fyzika vys.energií
BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
BH - Optika, masery a lazery
BI - Akustika a kmity
BJ - Termodynamika
BK - Mechanika tekutin
BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO - Biofyzika
C - CHEMIE
CA - Anorganická chemie
CB - Analytická chemie, separace
CC - Organická chemie
CD - Makromolekulární chemie
CE - Biochemie
CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
CG - Elektrochemie
CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
D - VĚDY O ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DA - Hydrologie a limnologie
DB - Geologie a mineralogie
DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD - Geochemie
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie
DF - Pedologie
DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
DI - Znečištění a kontrola vzduchu
DJ - Znečištění a kontrola vody
DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů
DL - Jaderné odpady, rad.znečištění a kontrola
DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN - Vliv životního prostředí na zdraví
DO - Ochrana krajinných území
E - BIOLOGIE
EA - Morfologické obory a cytologie
EB - Genetika a molekulární biologie
EC - Imunologie
ED - Fyziologie
EE - Mikrobiologie, virologie
EF - Botanika
EG - Zoologie
EH - Ekologie - společenstva
EI - Biotechnologie a bionika
F - LÉKAŘSTVÍ
FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FC - Pneumologie
FD - Onkologie a hematologie
FE - Ostatní obory vnitřního lékařství
FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
FG - Pediatrie
FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI - Traumatologie a ortopedie
FJ - Chirurgie vč. transplantologie
FK - Gynekologie a porodnictví
FL - Psychiatrie, sexuologie
FM - Hygiena
FN - Epidemiologie, infek.nemoci a klin.imunologie
FO - Dermatovenerologie
FP - Ostatní lékařské obory
FQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR - Farmakologie a lékárnická chemie
FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
G - ZEMĚDĚLSTVÍ
GA - Zemědělská ekonomie
GB - Zemědělské stroje a stavby
GC - Pěstování rostlin, osevní postupy
GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE - Šlechtění rostlin
GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG - Chov hospodářských zvířat
GH - Výživa hospodářských zvířat
GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
GK - Lesnictví
GL - Rybářství
GM - Potravinářství
J - TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ
JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB - Senzory, čidla, měření a regulace
JC - Počítačový hardware a software
JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF - Jaderná energetika
JG - Hutnictví, kovové materiály
JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI - Kompositní materiály
JJ - Ostatní materiály
JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL - Únava materiálu a lomová mechanika
JM - Inženýrské stavitelství
JN - Stavebnictví
JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP - Průmyslové procesy a zpracování
JQ - Strojní zařízení a nástroje
JR - Ostatní strojírenství
JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT - Pohon, motory a paliva
JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV - Kosmické technologie
JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY - Střel. zbraně, munice, výbušniny, boj.vozidla
K - VOJENSTVÍ
KA - Vojenství
-