Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
0100 - BIOTECHNOLOGIE
0101 - Zemědělská biologie
0102 - Biomedicina
0103 - Biosenzorika
0104 - Biotechnologie (ostatní)
0105 - Zařízení pro biotechnologie
0106 - Genové technologie
0107 - Genové technologie v medicíně
0108 - Molekulární biologie
0109 - Neurobiologie
0110 - Biotechnologie pro životní prostředí
0200 - ENERGETIKA
0201 - Palivové články
0202 - Energetika, výkonová elektrotechnika
0203 - Energetické přenosové systémy
0204 - Zařízení pro využití solární energie
0205 - Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
0206 - Zařízení pro akumulaci energie
0207 - Technologie využití vodíku
0208 - Zařízení pro využití větrné energie
0300 - VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
0301 - Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0302 - Výrobní technologie
0303 - Logistika výroby
0304 - Ostatní výrobní technologie
0400 - INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
0401 - Zpracování obrazů
0402 - Bioinformatika
0403 - Širokopásmová telekomunikace
0404 - Digitální média
0405 - Televize s vysokým rozlišením
0406 - Vysokokapacitní počítačové sítě
0407 - Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
0408 - Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
0409 - Umělá inteligence
0410 - Mobilní telekomunikace
0411 - Multimediální technologie
0412 - Neuroinformatika
0413 - Optické vysocevýkonné počítače
0414 - Paralerní počítače
0415 - Simulace procesů
0416 - Technologie pro tvorbu softwaru
0417 - Bezpečnost přenosu informací
0418 - Virtuální postupy
0500 - LASEROVÉ TECHNOLOGIE
0501 - Zařízení pro využití laseru
0502 - Technologie laserů
0503 - Laserové technologie ostatní
0600 - ŘÍZENÍ
0601 - Bionika
0602 - Řízení inovací
0603 - Ostatní postupy řízení
0604 - Organizace a řízení
0700 - MEDICINA A ZDRAVOTNICTVÍ
0701 - Přístroje a zařízení pro biomedicinu
0702 - Gerontologie (péče o straré lidi)
0703 - Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)
0704 - Systémy pro medicinu a zdravotnictví
0705 - Veřejné zdravotnictví
0800 - MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
0801 - Měřící a regulační technika
0900 - MIKROELEKTRONIKA
0901 - Displeje
0902 - Výrobní postupy
0903 - Vysokofrekvenční elektronika
0904 - Zařízení pro ukládání informací (paměti)
0905 - Materiály pro mikroelektriniku
0906 - Mikroelektronika (ostatní)
0907 - Zpracování signálů
1000 - MIKROSYSTÉMY
1001 - Konstrukce a spojovací technika
1002 - Aktivní prvky mikrosystémů
1003 - Mikrosenzory
1004 - Ostatní mikrosystémy
1005 - Zpracování signálů v mikrosystémech
1100 - NANOTECHNOLOGIE
1101 - Výrobní postupy nano
1102 - Nano disperzní technologie
1103 - Nanoelektronika
1104 - Nanotechnologie (statní)
1105 - Materiály pro nanotechnologie
1200 - NOVÉ MATERIÁLY
1201 - Adaptronika
1202 - Aerosoly
1203 - Biomimetické materiály
1204 - Diamantové vrstvy - filmy
1205 - Materiály pro energetiku
1206 - Keramika pro zvlášť náročné účely
1207 - Kovy pro zvlášť náročné účely
1208 - Polymery pro zvlášť náročné účely
1209 - Materiály pro implantace
1210 - Multifunkční materiály
1211 - Látky a materiály přizpůsobující se vnějšímu prostředí
1212 - Nové materiály (ostatní)
1213 - Povrchy a povlaky
1214 - Organické materiály
1215 - Supravodiče
1216 - Textilní materiály
1217 - Kompozitní materiály
1300 - FOTONIKA
1301 - Optické informační paměti
1302 - Optoelektronika
1303 - Fotonika (ostatní)
1304 - Fotonické digitální přístroje a zařízení
1305 - Materiály pro fotoniku
1400 - DOPRAVNÍ A LOGISTICKÉ SYSTÉMY A POHONY
1401 - Koncepce integrované dopravy
1402 - Letecká technika
1403 - Kosmonautika
1404 - Kolejová a silniční dopravní technika
1405 - Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
1406 - Vodní doprava
1500 - ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1501 - Odpadní hospodářství
1502 - Čištění odpadních plynů
1503 - Likvidace škod z minulosti a odstraňování škodlivin z půdy
1504 - Ochrana proti zvuku
1505 - Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
1506 - Příznivě působící výrobky a postupy
1507 - Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)
1508 - Úprava vody a čištění odpadních vod