Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
diagnostika:
ROKOS A SPOL., spol. s r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
SVÚM, a.s.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.
TECHLAB, spol. s r.o.
EGV, spol. s r.o.
SPEEL PRAHA, s.r.o.
PLIVA LACHEMA, a.s.
A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.)
LETECKÉ PŘÍSTROJE PRAHA, spol. s r. o.
CHIRANA X - RAY, a.s.
BRISK TÁBOR, a. s.
IMMUNOTECH, a.s.
ROBOTERM, spol. s r. o.
PONTEX Praha, s.r.o.
ENVIREX s. r. o. Chotěboř
KOMA - ložiska s.r.o.
AF-QUALITEST s.r.o.
ARROW International CR, a.s.
VIAPONT s.r.o.
PILSEN STEEL s.r.o.
ADASH, s.r.o.
ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.
BIOLOGICALS s.r.o.
G - Team a.s.
STARMON, s.r.o
ATAL spol. s r. o.