Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
ekologie:
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
EKO-VUK, s.r.o,
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
ATEKO, a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s., Výzkum
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a. s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY Praha 6 - Ruzyně v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY Praha
INOTEX, SPOL. s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA
ChemPlant Technology, s.r.o.
TECHNOVENT, spol. s r. o.
EKORA, spol. s r. o.
ALS Czech republic, s.r.o.
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
ENERGETICKÉ STROJÍRNY BRNO, a. s.
ASPEKT - ENERGO, spol. s r. o.
ASPER ENVI, spol. s r. o.
ATMOS JAROSLAV CANKAŘ A SYN
HYDROPROJEKT, a.s. Praha
BIODEGRADACE s.r.o.
UNIPETROL, a.s., ÚSEK ROZVOJE
AQUA RADON SERVIS BRNO, s.r.o.
GEOtest, a.s.
KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.
ORGREZ a. s.
Ústav využití plynu Brno, s. r. o.
Stavební geologie-Geoprůzkum s.r.o.
FERNER CZ s.r.o.
EKOS Hradec Králové a.s.
SGS Czech Republic, s.r.o.
EG7 s.r.o.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
EKOLA group, spol. s.r.o. - NORSONIC
GEO Group a.s.
AGE a.s.
Vodní zdroje a.s.
DHV CR, s.r.o.
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
ECO-MANAGEMENT s.r.o.
VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR spol. s r.o.
HELP FOREST spol. s r.o.
EKOBIOPROGRES v.d.
Eko-les rekultivační, spol.s r.o.
ADW Bio a.s.
JAK, s.r.o.
EGÚ Praha Engineering, a.s.
TALPA-RPF, s.r.o.
BIOCONT LABORATORY spol. s r. o.
REKON spol. s r. o.
ENVIROS,s.r.o.
ENVI s.r.o.
EDIP s.r.o.
BLATINIE, a.s.
VALBEK spol. s r. o.
TERMIZO a.s.
TOCOEN, s.r.o.
AGROEKO ŽAMBERK spol. s r.o.
DIAMO, státní podnik
ENPE s.r.o.
CITYPLAN spol. s r.o.
Agritec Plant Research, s.r.o.
AQD-envitest s.r.o.
AQUATEST a.s.
ARCADIS CZ a.s.
CANABEST, s.r.o.
DDD SERVIS, spol. s r.o.
DEKONTA a.s
ECO trend Research centre s.r.o.
Ekotoxa Opava s.r.o.
MOTRAN Research, s.r.o.
MONTSTAV CZ s.r.o.
ENACON s.r.o.