Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
genetika:
VÝZKUM. A ŠLECHTITEL. ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ Holovousy,s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
Genex CZ, s.r.o.