Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
geologie:
Stavební geologie-Geoprůzkum s.r.o.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
AGE a.s.
PRŮZKUMNÉ PRÁCE, spol. s r. o.
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Stavební geologie - Strojges, a.s.
DIAMO, státní podnik
VENTIMIGLIA s.r.o.
ARCADIS CZ a.s.
Česká geologická služba
KAPEX s.r.o.
ISATech, s.r.o.
URGA, s.r.o.