Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
informatika:
VÚK PANENSKÉ BŘEŽANY, s.r.o.
T-SOFT, s.r.o. (Top SOlution For Tomorrow)
SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
APEX spol. s r.o. (Radiokomunikační systémy)
VUSTE ENVIS, spol. s r. o.
VUSTE APIS, spol. s r. o.
ChemPlant Technology, s.r.o.
FORMSERVIS, spol. s r. o.
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, s.p.
MEDIAN s. r. o.
UNICONTROLS, a.s.
HSI, s.r.o.
PRIMA Blansko s.r.o.
SDP CZ, s.r.o.
MINERVA Česká republika, a.s.
is:energy czech a.s.
BM SERVIS, spol. s r. o.
LOGIS, s.r.o.
HOBL & PECH, s.r.o.
BETA CONTROL s.r.o.
EVECO - HB s.r.o
ECO-MANAGEMENT s.r.o.
ISSA CZECH s.r.o.
AEC, spol. s r.o.
ALCOR, s.r.o.
ALTEC a.s.
CCA Group,a.s.
COMPEKON, s.r.o.
DATOR3 Services, a.s.
GIGA, s.r.o.
I.C.C.C. GROUP, a.s.
ICZ a.s.
INFINITY,a.s.
INTENTIA CZ,a.s.
Asseco Solutions, a.s.
MEDIUM SOFT a.s.
ARBES Technologies s. r. o.
S com, s.r.o.
SATCA-PROJEKT, spol. s r. o.
STROM Telecom, s.r.o.
T-Systems Czech Republic a. s.
CCA Group a.s.
VARS Brno a.s.
ORTEX spol. s r.o.
AQUILA TS s.r.o.
ET NETERA a.s
Profinit EU, s.r.o.
KOMIX s.r.o.
J.K.R. s.r.o.
DIGI TRADE s.r.o.
MCAT Automation s.r.o.
BERIT a.s.
SAUL s.r.o.
TOVEK, spol. s r. o.
Vision Praha s.r.o.
AURA, s.r.o.
UNIBASE s.r.o.
ComSTAR, spol. s r. o.
ENVINET a.s.
OR - CZ spol. s r.o.
DIMENSION DATA Czech Republic a.s.
XANADU s.r.o.
TURBOCONSULT s.r.o.
IGUASSU Software Systems a.s.
HiPro, spol. s r. o.
ADC Systems s.r.o.
PROKO - SYTER, spol. s r. o.
CompAct Bohemia s.r.o.
T E S spol. s r. o.
MIA Studio, spol. s r. o.
Aplis.cz, a.s.
EXACT SOFTWARE CR, s.r.o.
MAGION,spol.s r.o.
AIS, spol. s r.o.
LOGICA Czech Republik s.r.o.
DATASYS s.r.o.
VSP DATA a.s.
KARAT SOTWARE a.s.
AQUION s.r.o.
CSmap s.r.o.
DATA SOFTWARE BRNO s.r.o.
H&M Data Soft spol. s r. o.
HTK Pro s.r.o.
ITeuro, a.s.
INFO NOVA, s.r.o.
CT-GROUP, a.s.
IBM Česká republika, spol. s r.o.
B & M InterNets, s.r.o.
European Business Enterprise a.s.
AdvaICT, a.s.
AXIOM TECH s.r.o.
ApS Brno, s.r.o.
AQD-envitest s.r.o.
ATACO spol. s r. o.
CICERO Stapro Group s.r.o.
CID International, a.s.
D3Soft s.r.o.
dataPartner s.r.o.
e-FRACTAL, s.r.o.
Milcom a.s.
M-line a.s.
SYSNET s r.o.
SVS FEM s. r. o.
Inflex, s.r.o.
BARCO s.r.o.
MDT-Medical Data Transfer s.r.o.
TOVEK spol. s r.o.