Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
motory:
LOM Praha s.p. , odštěpný závod VTÚL a PVO
Vývojový ústav traktorů, a.s.
ZPA PEČKY, a.s.
WALTER ENGINES a.s.
ETA a.s.
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
SIEMENS ELEKTROMOTORY, spol. s r. o., závod Mohelnice
SIEMENS Elektromotory, spol. s r. o., závod Frenštát
PAL International s.r.o.
SECHERON TCHEQUIE,spol.s r.o.
Ricardo Prague s.r.o.
MICROCON, s.r.o.
ŠKODA ELECTRIC a.s.
AICTA, s.r.o.