Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
ochrana rostlin:
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY Praha 6 - Ruzyně v.v.i.
BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.
AGRA-GROUP a.s.
Agritec Plant Research, s.r.o.
ATEA PRAHA, s.r.o.
DDD SERVIS, spol. s r.o.
PROPHER, s. r. o.